Logo PPU spol. s.r.o.

REALIZOVANÉ VÝZNAMĚJŠÍ PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE V ROCE 20111) rekonstrukce zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově

Rozsah: parkoviště

Stupeň: DUR

Doba poskytnutí: 12 / 2011

Objednatel: OS Litvínov


2) Rokytka Park Křižovatka Kolbenova – Rokytka Park

Rozsah: komunikace, parkoviště, dopravní značení v garážích

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 12 / 2011 – 02 / 2012

Objednatel: IMOS real a.s.


3) Možnosti řešení parkování na pozemku parc.č. 1462/5, Kostelec nad Labem

Rozsah: plochy pro parkování vozidel

Stupeň: studie

Doba poskytnutí: 12 / 2011

Objednatel: Dominik Václav


4) Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova

Rozsah: parkovací stání, chodníky

Stupeň: DUR

Doba poskytnutí: 11 / 2011

Objednatel: Úřad městské části Praha14


5) Libeňské doky – technická infrastruktura západní část

Rozsah: komunikace

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 11 / 2011 – 08 / 2012

Objednatel: DR BC4 s.r.o.


6) Park U Čeňku, etapa 0001 – centrum

Rozsah: parkovací stání, chodníky, in-line stezka, zemní valy

Stupeň: DSP, DZS

Doba poskytnutí: 11 / 2011 – 01 / 2012

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


7) Park U Čeňku, etapa 0003 - Jih

Rozsah: dopravní řešení, napojení území, komunikace a zpevněné plochy

Stupeň: DSP, DVZ

Doba poskytnutí: 12 / 2010 - 11 / 2011

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


8) Letňanský horizont

Rozsah: přístupová komunikace, parkoviště

Stupeň: DUR

Doba poskytnutí: 11 / 2011

Objednatel: Landia management s. r.o.


9) stavba č. 40020 – TV Letňany – etapa 0002 – Rychnovská

Rozsah: rekonstrukce a opravy komunikací a zpevněných ploch

Stupeň: DPS + DVZ, DIO

Doba poskytnutí: 10 – 11 / 2011

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


10) Komunikace pro RD Dolní Měcholupy

Rozsah: komunikace

Stupeň: dok. skutečného provedení

Doba poskytnutí: 11 / 2011

Objednatel: JUDr. Jana Nepilá


11) Rodinný dům na parcele č.parc. 1651/1, k.ú. Oldřichov v Hájích

Rozsah: přístupová komunikace

Stupeň: DUR+DSP, DSP, DPS

Doba poskytnutí: 09 / 2011 – 03/2012

Objednatel: Bonitas, spol. s.r.o.


12) Rokytka Park 1. etapa

Rozsah: komunikace, terénní úpravy, parkoviště, dopravní značení v garážích

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 08 / 2011

Objednatel: IMOS real a.s.


13) Stavba č. 3103 – TV Lochkov – etapa 0011 – Rekonstrukce ulice Nad vsí – 2. část

Rozsah: rekonstrukce ulice

Stupeň: DVZ

Doba poskytnutí: 08 / 2011

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora zastoupen

společností ZAVOS s.r.o.


14) Areál Praha West Investment, k.s.

Rozsah: komunikace a zpevněné plochy areálu

Stupeň: - DUR

Doba poskytnutí: 09 / 2011

Objednatel: Praha West Investment, k.s.


15) Obytné území Radonice – Na Vartě

Rozsah: úprava komunikace, komunikace v areálu

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 09 / 2011

Objednatel: BAYETA spol. s r.o.


16) Regenerace a úpravy parků v městské části Praha 5

Rozsah: rekonstrukce chodníků, ploch zeleně, VO, inženýrských sítí

Stupeň: studie

Doba poskytnutí: 09 / 2011

Objednatel: Městská část Praha 5


17) Areál firmy FINDER CZ, s.r.o.

Rozsah: komunikace, chodníky, parkoviště, terénní úpravy

Stupeň: DUR, DSP

Doba poskytnutí: 07 – 11 / 2011

Objednatel: FINDER CZ, s.r.o.


18) Stavba č. 3113 – TV přední Kopanina, etapa 0008 – ulice K Prelátům – opěrné zídky

Rozsah: opěrné zídky

Stupeň: JP

Doba poskytnutí: 06 / 2011

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora zastoupen

společností ZAVOS s.r.o.

19) Mateřská školka Davle - rozšíření

Rozsah: dopravní opatření při výstavbě

Stupeň: JP

Doba poskytnutí: 05 / 2011

Objednatel: obec Davle


20) Polyfunkční dům Starokošířská avenue

Rozsah: dopravní napojení, komunikace, chodníky, dopravní značení

Stupeň: DSP, JP

Doba poskytnutí: 05 / 2011

Objednatel: RS Starokošířská, s.r.o.


21) Obytný soubor Rajský vrch – I. etapa

Rozsah: komunikace, terénní úpravy

Stupeň: DUR, DSP, DIO

Doba poskytnutí: 05 / 2011 – 07 / 2012

Objednatel: Landia management s.r.o.


22) stavba č. 40020 – TV Letňany – etapa 0003a – Rýmařovská

Rozsah: rekonstrukce a opravy komunikací a zpevněných ploch

Stupeň: DOS

Doba poskytnutí: 04 / 2011

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


23) stavba č. 40020 – TV Letňany – etapa 0002 – Rychnovská, část „B“

Rozsah: rekonstrukce a opravy komunikací a zpevněných ploch

Stupeň: DUR, DSP

Doba poskytnutí: 09 / 2010 - 03 / 2011

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


24) Stavba č. 3113 – TV přední Kopanina, etapa 0007 – Rekonstrukce ulice Maří Magdaleny

Rozsah: komunikace

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 03 / 2011

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora zastoupen

společností ZAVOS s.r.o.


25) Green Point, administrativní centrum Praha 5

Rozsah: dopravní řešení, dopravní značení

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 03 / 2011

Objednatel: Hamshire Investments and Developments, MP Future, a.s.,


26) Infrastruktura Kojčice

Rozsah: komunikace a chodníky

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 01 / 2011

Objednatel: Obec Kojčice


27) Vybudování kanalizace ve Slivenecké ulici

Rozsah: dopravní opatření

Stupeň: JP

Doba poskytnutí: 01 / 2011

Objednatel: Městská část Praha 5

       

Menu

 • Úvod
 • Základní informace
 • Projektování
 • Reference
 • Dopravní stavby
 • Inženýrské stavby
 • Životní prostředí
 • Územní plány
 • Kontakty
 • Novinky

  26.08.2016
  Nové referenční stavby
  01.05.2013
  Jsme již 20 let na trhu
  PPU již 20 let na trhu


   Společnost PPU spol. s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2009   www.ppusro.cz   ppusro@seznam.cz                                                       tisk | nahoru