Logo PPU spol. s.r.o.

REALIZOVANÉ VÝZNAMĚJŠÍ PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE V ROCE 20121) Dostavba areálu Bühler, stavba 23 – Nové parkoviště

Rozsah: komunikace, chodníky, parkovací stání, terénní úpravy

Stupeň: DUR+DSP

Doba poskytnutí: 08 / 2012

Objednatel: Bühler CZ s.r.o.


2) stavba č. 40020 – TV Letňany, etapa 0004 - Křivoklátská

Rozsah: parkovací stání, přechody pro chodce

Stupeň: DUR

Doba poskytnutí: 08 / 2012

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


3) Libeňské doky – lokality západ

Rozsah: komunikace, chodníky, parkovací stání

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 06 - 07 / 2012

Objednatel: DR BC4, s.r.o.


4) Studie možnosti parkování na pozemku č.parc. 421/1, Praha - Libuš

Rozsah: plochy pro parkování vozidel

Stupeň: studie

Doba poskytnutí: 06 / 2012

Objednatel: Ing. Vladimír Popov


5) Vědecko technický park Nupharo

Rozsah: úpravy křižovatky silnic I/13 x II/528 x III/25362h, rozšíření silnice III/25362h a

areálové komunikace, HTÚ, příprava území

Stupeň: DUR, DSP

Doba poskytnutí: 12 / 2011 - 07 / 2012

Objednatel: Nupharo Park a.s.


6) RD Hřebenová - Lysolaje

Rozsah: vjezdy, vstupy, prodloužení chodníku

Stupeň: JP

Doba poskytnutí: 02 - 06 / 2012

Objednatel: Landia management s. r.o.


7) Dostavba areálu Bühler, rekonstrukce hlavního vjezdu

Rozsah: komunikace

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 05 / 2012

Objednatel: Bühler CZ s.r.o.


8) Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0004 – rekonstrukce komunikací IV

Rozsah: rekonstrukce komunikací

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 05 / 2012

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


9) Technická vybavenost pro 3 rodinné domy na k.ú. 511/63, 511/3, 511/4 a 511/5

Rozsah: přístupová komunikace, inženýrské sítě

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 04 / 2012

Objednatel: Bohuslava Kolářová


10) Stavební úpravy a dostavby mateřské školy

Rozsah: komunikace a zpevněné plochy

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 04 / 2012

Objednatel: Městské část Praha 7


11) stavba č. 0218 - TV Jahodnice – Etapa 0007 – rekonstrukce ul. Travné II.

Rozsah: komplexní studie proveditelnosti rekonstrukce komunikace

Stupeň: studie

Doba poskytnutí: 04 / 2012

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


12) Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0006 – Zelenečská II

Rozsah: rekonstrukce komunikací

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 04 / 2012

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


13) Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007

Rozsah: rekonstrukce komunikací

Stupeň: DUR

Doba poskytnutí: 04 / 2012

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


14) Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0005 – Zelenečská I

Rozsah: parkovací stání a zpevněné plochy

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 03 / 2012

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


15) Komunikace a technická infrastruktura lokality „Únětice – ul. Nad Rybníkem“ (k.ú. Únětice u Prahy)

Rozsah: dopravní řešení rodinných domů

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 03 / 2012

Objednatel: Ing. Karel Štícha &společníci


16) Rodinné domy na parc. č. 1650/1, 1650/2 a 1650/3

Rozsah: příjezdová komunikace

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 03 / 2012

Objednatel: Carp Pond - Březí s.r.o., Jiří Průcha


17) Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0014 – rekonstrukce komunikací VII

Rozsah: rekonstrukce komunikací

Stupeň: DOS, DVZ

Doba poskytnutí: 01 - 02 / 2012

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy – zastoupen Odborem městského investora


18) Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov

Rozsah: komunikace a zpevněné plochy

Stupeň: DUR

Doba poskytnutí: 01 2012

Objednatel: Město Turnov

       

Menu

 • Úvod
 • Základní informace
 • Projektování
 • Reference
 • Dopravní stavby
 • Inženýrské stavby
 • Životní prostředí
 • Územní plány
 • Kontakty
 • Novinky

  26.08.2016
  Nové referenční stavby
  01.05.2013
  Jsme již 20 let na trhu
  PPU již 20 let na trhu


   Společnost PPU spol. s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2009   www.ppusro.cz   ppusro@seznam.cz                                                       tisk | nahoru