Logo PPU spol. s.r.o.

REALIZOVANÉ VÝZNAMĚJŠÍ PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE V ROCE 2013

1) DPS + RDS – cesta v vozovně

Rozsah: rekonstrukce pěší komunikace

Stupeň: DSP + RDS

Doba poskytnutí: 02 / 2013

Objednatel: Hl. m. Praha, Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP

2) TV Malé Ohrady, etapa 0002, Dopravně inženýrská opatření pro rekonstrukci ulice Velichovské

Rozsah: DIO

Stupeň: DIO

Doba poskytnutí: 02 / 2013

Objednatel: Bomart a s.


3) Dostavba areálu Bühler, stavba 23 – Nové parkoviště

Rozsah: ochranný val, sadové úpravy

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 02 - 08/ 2013

Objednatel: Bühler CZ s.r.o.


4) Bytové domy u Letňanského parku

Rozsah: parkovací stání, chodník, dopravní řešení

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 03 / 2013

Objednatel: Architektonický atelier KAAMA s.r.o.


5) Libeňské doky – lokalita západ – úprava břehové hrany

Rozsah: chodník

Stupeň: DUR

Doba poskytnutí: 04 / 2013

Objednatel: Ian Bryan Architects s.r.o.


6) Rezidence Jeremenkova

Rozsah: dopravní řešení

Stupeň: DUR

Doba poskytnutí: 04 / 2013

Objednatel: Architektonický atelier KAAMA s.r.o.


7) Cesty pod Letohrádkem – Královská obora

Rozsah: rekonstrukce pěších cest

Stupeň: DUR

Doba poskytnutí: 05 / 2013

Objednatel: Hl. m. Praha – Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP


8) Úprava předprostoru Úřadu městské části Praha 14

Rozsah: rekonstrukce a úprava prostoru vstupů – chodníky, schodiště, bezbariérové řešení

Stupeň: DUR, DSP

Doba poskytnutí: 05/2013, 09/2013

Objednatel: Úřad Městské části Praha 14


9) Přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích v Praze 12 – k.ú. Točná

Rozsah: dopravní značení

Stupeň: DIO

Doba poskytnutí: 06 / 2013

Objednatel: Městská část Praha 12


10) Rodinné domy k.ú. Počernice, parc.č. 1328/1, 11, 23, 24 – Lokalita Nová Úpická

Rozsah: komunikace

Stupeň: DSP

Doba poskytnutí: 06 / 2013

Objednatel: UAD studio s.r.o.


11) Vědecko technický park Nupharo

Rozsah: úpravy křižovatky silnic I/13 x II/528 x III/25362h, rozšíření silnice III/25362h a

areálové komunikace, ČTÚ, oplocení, hřiště

Stupeň: DPS

Doba poskytnutí: 07 / 2013

Objednatel: Nupharo Park a.s.


12) Opravy cest v Kunratickém lese

Rozsah: opravy pozemních komunikací

Stupeň: JP

Doba poskytnutí: 07 - 10 / 2013

Objednatel: Hl. m. Praha – Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP


13) TOP rezidence Šárecké údolí

Rozsah: pozemní komunikace

Stupeň: DUR

Doba poskytnutí: 08 / 2013

Objednatel: AED project , a.s. / Theta Real s.r.o.


14) Oprava cesty k divadlu v Šárce

Rozsah: Oprava pozemní komunikace

Stupeň: JP

Doba poskytnutí: 09 / 2013

Objednatel: Hl. m. Praha – Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP


15) Obytný soubor rajský Vrch – I. etapa

Rozsah: pozemní komunikace, chodníky, odvodnění

Stupeň: skutečné provedení

Doba poskytnutí: 09 / 2013

Objednatel: Architektonický atelier KAAMA s.r.o.


       

Menu

 • Úvod
 • Základní informace
 • Projektování
 • Reference
 • Dopravní stavby
 • Inženýrské stavby
 • Životní prostředí
 • Územní plány
 • Kontakty
 • Novinky

  26.08.2016
  Nové referenční stavby
  01.05.2013
  Jsme již 20 let na trhu
  PPU již 20 let na trhu


   Společnost PPU spol. s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2009   www.ppusro.cz   ppusro@seznam.cz                                                       tisk | nahoru